Deze familie Elen is met een omweg vanuit de provincie Antwerpen (grensplaats Retie, beneden Tilburg en rechts van Turnhout) in het Nederlandse Noord-Brabant terechtgekomen. De oudst bekende voorvader is Jozef Elen, geboren rond 1735-40, uit wiens huwelijk met Maria Sels op 5 augustus 1765 in Retie Pieter Elen geboren werd. Deze was linnenwever en trok naar Lier (onder Antwerpen), waar hij overleed op 28 oktober 1827. Uit zijn huwelijk met Maria Catharina Verwilt werd daar in 1814 geboren Franciscus Gommarus Elen. Diens tweede voornaam, tevens zijn roepnaam (Gommair), was die van de patroonheilige van Lier.

Gommair Elen is beroepshalve naar de oude Hollandse lakenstad Leiden getrokken. Daar trouwde hij in 1835 en werden zijn eerste drie kinderen geboren. Waarschijnlijk was hij werknemer van de Lierse firma De Hyder & Co. die, als gevolg van de Belgische afscheiding, in 1835 haar grote katoendrukkerij verplaatste naar Leiden.

Mogelijk omdat het niet goed ging met de katoendrukkerij – De Hyder & Co werd uiteindelijk in 1846 overgenomen – is het jonge gezin rond 1843 naar de Brabantse textielstad Helmond getrokken en heeft daar nog vier kinderen gekregen. Rond 1882 heeft de familie zich blijvend in Tilburg gevestigd en daarmee was de migratiecirkel Retie-Lier-Leiden-Helmond-Tilburg-Retie bijna rond.

Een bekende Tilburger was Gommairs kleinzoon Frans Elen (1891-1960), ‘het ouwe mosterdmanneke’, hier met zijn mosterdtonnetje gefotografeerd op de Kapelhof in 1959, minder dan een jaar voor zijn overlijden (zie afb. rechts). Hij was feitelijk het tweede mosterdmanneke want hij had het beroep van mosterdhandelaar overgenomen van zijn vader Johannes Petrus Elen (1846-1911).

A.J. Elen
31 december 2018
op www.elen.nl
printbaar pdf-bestand

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl

 

De vijf oudste generaties van de Tilburgse familie Elen zijn:

Jozef Elen, geb. c. 1735-40, overl. voor 1780 (?), tr. (niet in Retie) Maria Sels
Uit dit huwelijk o.a.:

Pieter Elen (Pierre), ged. Retie 5 aug. 1765, overl. Lier 28 okt. 1827, linnenwever, tr. voor 1814 Maria Catharine Verwilt, geb. onbekend, overl. Lier 10 dec. 1827
Uit dit huwelijk o.a.:

Franciscus Gommarus Elen (François Gummair) (bij huwelijk van zijn zoon in 1883 vermeld als Gommaris Elen), geb. Lier 11 aug. 1814, aanvankelijk katoendrukkersknecht, later binnenschipper (?), overl. Helmond 29 jan. 1857, tr. Leiden 5 okt. 1837 Maria Verhaar (Verharen), geb. Leiden 29 april 1817, overl. Helmond 8 jan. 1866
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
#1 Johanna Elen, geb. Leiden 1839, overl. Helmond 17 juli 1853
#2 Amerentia Elen, geb. Leiden 25 juli 1840 (Herengracht), overl. onbekend
#3 Petrus Cornelius Elen, geb. Leiden 1842, overl. (?) Antwerpen 14 mei 1904, tr. Maria Elisabeth Bogaerts
#4 Carel Hendrik Elen, geb. Helmond 26 aug. 1844, overl. aldaar 24 juli 1845

#5 Johannes Petrus Elen, geb. Helmond 6 aug. 1846, venter/koopman, timmerman (in Apeldoorn bij huw. 1853), mosterdmolenaar, overl. Tilburg 15 nov. 1911, tr. Tilburg 9 mei 1883 Maria Regina Leontina Gouthier (Gonthier), geb. Rekem/Reckheim (België) 3 apr. 1858, overl. Tilburg 2 sept. 1929, dr. van Joseph Alexander Gouthier (Gonthier) en Anna Gertrudis Buskens.
Uit dit huwelijk 12 kinderen: #5a-l, navolgend:
#5a Florimondus Elen (Floor), geb. Antwerpen 27 sept. 1880, overl. na nov. 1911
#5b François Joseph Elen, geb. Tilburg 5 jan. 1883, overl. aldaar 5 maart 1886
#5c Eduard Joseph Maria Elen, geb. Tilburg 25 maart 1885.>tak Tilburg A
#5d Annetta Maria Philomena Elen, geb. Tilburg 27 maart 1886, overl. aldaar 16 febr. 1888
#5e Anna Maria Elen, geb. Tilburg 24 jan. 1888, tr. aldaar 19 jan. 1910 Josephus Adrianus van Gisbergen 
#5f Josephus Joannes Elen, geb. Tilburg 14 okt. 1889.>tak Tilburg B
#5g Franciscus Petrus Leonardus Elen (Frans), geb. Tilburg 24 juli 1891, ’t mosterdmanneke, overl. aldaar 4 april 1960
#5h Elisa Maria Cornelia, geb. Tilburg 18 okt. 1892, tr. aldaar 27 mei 1914 Joannes Franciscus Cornelius van de Wouw
#5i Victor Johannes Elen (Vic), geb. Tilburg 30 april 1894, overl. aldaar 27 jan. 1949, koopman, draadmaker, stukadoor
#5j Leonie Marie Elen, geb. Tilburg 29 aug. 1895, overl. aldaar 28 dec. 1896
#5k Emile Johannes Elen, geb. Tilburg 23 okt. 1896, overl. aldaar 17 jan. 1982, tr. 1e aldaar 31 okt. 1923 Maria Catharina Embregts, geb. Tilburg 30 juni 1899, overl. aldaar 14 dec. 1937, dr. van Johannes Embregts en Hendrika Spijkers, tr. 2e Tilburg Louisa Lamberta Maria Verheijden, geb. aldaar 14 juni 1902, overl. aldaar 7 april 1977, eerder gehuwd met (1922) Antoon Picokrie (1989-1975, 4 kinderen)
#5l Desiré Cornelis Elen, geb. Tilburg 1 jan. 1899, overl. c. 1999, draadmaker, tr. Tilburg 29 aug. 1934 Johanna Brevet, geb. Düsseldorf 14 febr. 1912, overl. Tilburg 17 okt. 1959

#6 Eduard Elen, geb. Helmond 7 mei 1848, overl. onbekend
#7 Maria Coletta Elen, geb. Helmond 18 april 1851, overl. onbekend

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl