Naast de drie zonen van Henricus Daniels/Eelen(s) waren er in Vlimmeren nog een aantal naamdragers Eelen(s), van wie de familierelatie nog niet is kunnen worden vastgesteld, vanwege het ontbreken van de DTB-registers uit het derde kwart van de zeventiende eeuw. Een van deze naamdragers is Wynant Eelen, die waarschijnlijk een oudere neef of achterneef was van de drie Rijkevorselse broers. Aangezien zij over en weer optreden als getuigen bij dopen en huwelijken moet er wel een familierelatie bestaan. Wynant had blijkens een akte van 1712 een dochter en twee zoons, onder wie Jacobus.

 

Winandus Eelen(s) (Binnaldus, Wynand, Wynant, Wijnant, Eelen), geb. ca. 1656-60 (doopregisters Vlimmeren 1653-78 verbrand), overl. Rijke­vorsel 24 maart 1711, schout van Vlimmeren (1704), tr. Vlimmeren 12 febr. 1686 (*akte: hget. Joannes Eelens en Gerardus Eelens, dus vader en/of broers) Adriana Geerts, dochter van Adrianus Geerts en N.N., overl. R. 22 juni 1728 (*akte: Adriana Geerts vidua). Adriana Geerts, weduwe Wynant Eelens, en Jacobus Eelen optredend voor zijn zuster en broeder, 12 december 1712, 1 kohier Schepenbank, Leenhof en Dorpsbestuur van Rijkevorsel, 1200-1795 (Rijksarchief te Antwerpen – D117 – 1683).

Uit dit huwelijk (bij Volkstelling 1709 aanwezig als kinderen: Adriaen, Catharina, Jacobus, Marie):

#1  Jacobus Eelens, ged. Vlimmeren 25 april 1688 (*akte: Dget. Joannes Dreijsselaers, Margaretha Geerts), (?) begr. aldaar 15 april 1743 (*akte: met uitvaart), tr. 1e Rijkevorsel na 1709 Maria Saelders, tr. 2e Rijkevorsel 7 febr. 1713 Margaretha van Dun, dochter van Adriaan van Dun en N.N.; (?) tr. 3e  Catharina Schillemans. Volgt D*III-a

#2  Maria Eelens (Marie), ged. Vlimmeren 23 jan. 1690 (*akte: dget. Cornelia Eelens, Dijmphna Eelens), tr. 1e Rijkevorsel 20 okt. 1728 Jacobus de Groot (*akte: uit Antwerpen, geen Eelen getuigen), aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1709, maar: Schepenakte Wuustwezel 6 febr. 1704: Comp. Jan Geert Adriaenssen, bej. jonkman en Maria Geert Adriaenssen, zijn zuster geh. met Jan Peeters, zij machtigen om te compareren voor de schout van Vlimmeren, Wijnant Eelen, hun behoudt oom, Rijkevorsel, van goederen hun achtergelaten bij versterf van Maria Neelens, hun nicht, 5.2.1704. Zij verkopen deze goederen voor 108 gld. (Rijksarchief Antwerpen, OGA Wuustwezel, 45/f° 84 r°). Nog nazoeken.

#3  Elisabeth Eelens, ged. Vlimmeren 9 febr. 1692, begr. aldaar 26 juli 1695 (*akte)

#4  Petrus Eelens, ged. Vlimmeren 19 febr. 1694 (*akte: dget. Cornelius Eelens ipv Joannes Eelens, Elisabeth Matheussen), begr. aldaar 29 aug. 1695 (*akte: uniculus)

#5  Joannes Eelens, ged. Vlimmeren 9 april 1696 (*akte: dget. Egijdius Versant, Anna Eelens), niet vermeld in telling 1709, overl.+begr. Rijkevorsel 4 maart 1780 (? of begr. Vlimmeren 5 sept. 1760, met uitvaart), tr. Rijkevorsel 27 juli 1724 Catharina (Katelijne) Mosmans (Mostmans), ged. Rijkevorsel 3 juli 1700, overl.+begr. Rijkevorsel 18 sept. 1773, volgt D*III-b

#6  Catharina Eelens, ged. Vlimmeren 18 aug. 1698 (*akte: dget. Adrianus Geerts, Catharina4Stappers=?Stappaerts), (?) begr. aldaar 27 nov. 1723 (*akte: met uitvaart), aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1709

#7  Adrianus Eelen (sic!)(Adriaen), ged. Rijkevorsel 9 okt. 1701 (Dget. Hermanus Eelen, Elisabetha Grielis ipv Maria Eelen), aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1709

wordt vervolgd

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl