C*II         Adrianus Eelen (Daniels, Adriaen Eelen), ged. Rijkevorsel 9 april 1669 (*akte: Adrianus filius Henrici Danielis; dget. Georgius Meyvisse, Anna Broos Verbraecken), overl. aldaar 15 aug. 1716 (*akte: ‘Adrianus Eelen, coniugatus tantum iniunctus propter infertenium est’?), tr. aldaar 10 juli 1693 Gertru­dis/Gertruy van Roij/Roey/Roeij (*akte: Hget. o.a. Hermanus Eelen [zie tak A, door het overlijden van hun vader in 1670 was hij de gezinsoudste]), geb. onbe­kend, overl. aldaar 27 mei 1742, waarschijnlijk dochter van Joannes van Roey en Margare­ta Claessen[1]. Adrianus aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1693, zonder familieleden, in Volkstelling 1709 met 9 kinderen, mogelijk niet alle de zijne. Deze tak moet nog verder worden uitgezocht.

          Uit dit huwelijk:

#1 Maria Eelen, ged. Rijkevorsel 9 sept. 1693 (Dget. o.a. Hermanus Eelen, zie tak A)

#2 Anna Eelen, ged. Rijkevorsel 23 dec. 1695 (Dget. Hermanus Eelen, Elisabeth Livens), (?) tr. Antwerpen 3 mei 1732 Guillielmus Gijselincx

#3 Adriana Eelen, ged. Rijkevorsel 6 aug. 1697 (Dget. o.a. Lucia Martini Pluym loco Maria Segers)

#4 Henricus Eelen, ged. Rijkevorsel 31 jan. 1700 (Dget. o.a. Daniel Eelen)  >>>? tr. Brecht 16 aug. 1724 Maria van den Houte, geb. 1697, overl. 1730

#5 Lucia Eelen, ged. Rijkevorsel 12 dec. 1701, onge­huwd overl. Rijkevorsel 1 juli 1718 (Dget. o.a. Hermanus Eelen)

#6 Maria Eelen, ged. Rijkevorsel 26 juli 1704, overl. aldaar 1 febr. 1785, (Dget. o.a. Maria Segers), tr. aldaar 6 febr. 1725 Cornelius van Stijl/Steyl (Hget. Gerardus Geerts, Cornelius Francken)

    [1]    Zie Vlaamse Stam  6, 1970, p. 318.

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl