B*II    Daniel Daniels/Eelen (Daneel Hendrik Eelen), ged. Rijkevorsel 8 aug. 1666 (*akte: Daniel filius Henrici Danielis; dget. Melchior Maes, Catharina Adrianus Pauwels, ‘raeymaecker’ (wielmaker), overl. aldaar 6 maart 1728 (*akte: Daniel Eelen viduus), tr. aldaar 19 juli 1690 Lucia Pluijm (Pluym), dochter van Martinus Walterus (Merten) Pluym (ged. Rijkevorsel 15 nov. 1626, overl. Rijkevorsel 28 febr. 1693, zn. Waltherius 1600-1651 en Anna Gillis Stoops) en Anna Christaens (Anna Anthonius Kerstens, ged. Rijkevorsel 14 nov. 1632, overl. Rijkevorsel 9 aug. 1684), geb. Rijkevorsel 20 febr. 1663, overl. aldaar 7 jan. 1727 (*akte: Lucia Pluym coniugata) (Hget. Christianus Anthonissen, Peter Merten Pluym). Daniel als kind aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1693. Daniel Eelen en Lucia Pluym kopen op 10 febr. 1708 ´13 roeden erve gelegen aan de Plaats van Michiel de bailly wonende alhier. Welke erven Michiel bij mangelinge had verkregen van Jan Cnaepkens Gelegen Oost Daniel Eelen, west Marie de Roover, noort Michiel De Bailly´ (Verbist 2006).

  Uit dit huwelijk:

#1  Jacobus (Danielis) Eelen, geb. Rijkevorsel 25 juli 1691, volgt B*III-a

#2  Martinus Eelen, geb. Rijkevorsel 2 aug. 1693, volgt B*III-b

#3  Anna Eelen, geb. Rijkevorsel 29 sept. 1694 (Dget. Petrus Pluym, Maria Segers), zij had van Jacobus Bastiaensen een onwettige zoon Jacobus Eelen (ged. 1 jan. 1725, Dget. Jacobus Eelen, Anna Lievens), overl. Oostmalle 10 april 1774, tr. 1e Rijkevorsel 5 mei 1731 Petrus Franciscus van Uffelen (Hget. Martinus Ee­len, Jacobus van de Bergh), tr. 2e aldaar 8 febr. 1735 Martinus Goos (Marten), geb. Oostmalle 17 juli 1700, begr. Oostmalle 9 dec. 1782

#4  Maria Eelen (Marie), geb. Rijkevorsel 29 okt. 1696 (Dget. Adrianus Eelen, Maria Pluym), tr. 1e aldaar 5 febr. 1723 Joannes de Custer (de Coster, Jan Keusters) uit Antwerpen (Hget. Marti­nus Daniel Eelen, Joanne Wynant Eelen, dus er is onderscheid tussen Daniel Eelen en Wynant Eelen, dus Daniel en Wynant zijn niet dezelfde, zoals elders wel is gesteld). Vier kinderen 1727-37 ged. Rijkevorsel.

#5  Henricus Eelen, geb. Rijkevorsel 13 juli 1699 (Dget. Hermanus Eelen, Aleygonda de Bie), (?) overl. Rijkevorsel 28 juli 1711 (*akte: als Henricus Danielis Eelen, ongehuwd)

#6  Anthonius Eelen, geb. Rijkevorsel 6 aug. 1702 (Dget. Cornelius van den Bleeck, Lucia Petri Der Muijden), overl. voor 1728

wordt vervolgd

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl