Uit de drie zonen van Henricus Daniels (Eelen) en Elisabeth Hermans (Lievens) zijn drie takken voortgekomen, waarvan alleen de twee eerste doorlopen tot heden: A (Rijkevorsel) uit Hermanus Daniels/Eelen (1663-1712) en B (Meer en Vosselaar) uit Daniel Daniels/Eelen (1666-1728). Tak C van zoon Adrianus komt vooralsnog niet verder dan de generatie van zijn kinderen, maar moet nog verder worden uitgezocht. Voor tak A lees verder in de onderliggende pagina’s ‘Holland’ en ‘Lichtaart’ die vanuit de menukolom links kunnen worden gevonden onder het kopje ‘Concentraties’ (> Rijkevorsel > Takken A-C > Holland).

I          Henricus Daniels (Eelens), geb. c. 1635, overl. Rijkevorsel 9 nov. 1670, tr. Rijkevorsel 6 april 1660 Elisabeth Hermans Lievens (Livens)(*akte: als Heijnricus Danielis), ged. aldaar 26 nov. 1636, overl. aldaar 27 febr. 1706, dr. van Hermannus Antonissen Lievens en Adriana Grielens.

Uit dit huwelijk:

#1 (1661) Helena (*akte: ‘filia Heijnrici Eelens’, eerste vermelding van de familienaam Eelens, in de klapper als Gelens), ged. Rijkevorsel 22 jan. 1661 (Dget. Hubertus Hermanni, Anna Philippi Verbraeken)

#2 (1663) Hermanus (*akte: ‘Hermannus filius Henrici Danielis’) = Hermanus Hendrick Daneels = Herman Hendrik Eelen, volgt A*II-a (tak A)

#3 (1666) Daniel  (*akte: ‘filius Henrici Danielis’) = Daneel Hendrik Eelen, volgt B*II (tak B)

#4 (1669) Adrianus  (*akte: ‘filius Henrici Danielis’) = Adriaan Hendrik Eelen, volgt C*II (tak C)

Tak A

A*II    Hermanus Daniels/Eelen (Daneels, Eelen, Heelen), ged. Rijkevorsel 30 aug. 1663 (Dget. Adrianus van den Kieboom, Margareta Jan Dils), overl. Rijkevorsel 29 maart 1717 (*akte: Hermanus Elen), overl. 31 maart 1717, schoenmaker te Rijkevorsel (1715), tr. 1e Rijkevorsel 13 febr. 1685 Maria Segers (*akte: als Germanus Daniels; Hget. Joannes van den Mierhoop, Joannes Segers), ged. aldaar 18 maart 1653, overl. 2 dec. 1705, dr. van Hubertus Segers (zn. van Walterus= Gualterus Segers tr. Maria Gualterij de Decker c. 1619) en Maria Laurentius, tr. 2de Rijkevorsel 2 jan. 1706 en 12 jan. 1707 Cornelia Brauwmaels (Bauwmaels, Broumels, Brouweneers, Bruwe­neers)(Hget. Guilielmus de Bie, Joanna Petri Janssens), geb. 10 jan. 1690 (zij was dus bijna 16 jaar bij huwelijk), overl. aldaar 15 april 1714, dr. van Petrus Bastianus Brauwmaels en Anna Cornelius Vermeeren.

Tak B

B*II    Daniel Daniels/Eelen, ged. Rijkevorsel 8 aug. 1666 (Dget. Melchior Maes, Catharina Adrianus Pauwels), ‘raeymaecker’ (wielmaker), overl. aldaar 6 maart 1728 (*akte: Daniel Eelen viduus), tr. aldaar 19 juli 1690 Lucia Pluijm (Pluym), dochter van Martinus Walterus (Merten) Pluym (ged. Rijkevorsel 15 nov. 1626, overl. Rijkevorsel 28 febr. 1693, zn. Waltherius 1600-1651 en Anna Gillis Stoops) en Anna Christaens (Anna Anthonius Kerstens, ged. Rijkevorsel 14 nov. 1632, overl. Rijkevorsel 9 aug. 1684), geb. Rijkevorsel 20 febr. 1663, overl. aldaar 7 jan. 1727 (*akte: ‘Lucia Pluym coniugata’, Hget. Christianus Anthonissen, Peter Merten Pluym). Daniel als kind aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1693. Daniel Eelen en Lucia Pluym kopen op 10 febr. 1708 ´13 roeden erve gelegen aan de Plaats van Michiel de bailly wonende alhier. Welke erven Michiel bij mangelinge had verkregen van Jan Cnaepkens Gelegen Oost Daniel Eelen, west Marie de Roover, noort Michiel De Bailly´ (Verbist 2006).

Tak C

C*II    Adrianus Daniels/Eelen (Adriaen), ged. Rijkevorsel 9 april 1669 (Dget. Georgius Meyvisse, Anna Broos Verbraecken), overl. aldaar 15 aug. 1716 (*akte: ‘Adrianus Eelen, coniugatus tantum inunctus propter infectenium et’ ?), tr. aldaar 10 juli 1693 Gertru­dis/Gertruy van Roey (Roy, Roeij) (*akte: Hget. o.a. Hermanus Eelen [door het overlijden van hun vader in 1670 was hij de gezinsoudste]), geb. onbe­kend, overl. aldaar 27 mei 1742, waarschijnlijk dochter van Joannes van Roey en Margare­ta Claessen. Adrianus aanwezig in Volkstelling Rijkevorsel 1693, zonder familieleden, in Volkstelling 1709 met 9 kinderen.

Bijstelling 21 maart 2020

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl