‘In september 1738 was Jan dronken en tijdens een vechtpartij kwetste hij Jan Vander AA [Jan van Aert] zijn gebuur. Hoofddrossaard heeft daarvoor aangeslagen zijn meubelen en vruchten te velde staande voor de som van 100 pattacons waarmede Van der AA nog niet tevreden was. De schepenen van het dorp verzoeken dat Jan Wijnant [dus zijn vader is Wijnant=Winandus] zijn erfgoed zou mogen behouden omdat zij bang zijn dat hij anders op de vlucht zou slaan en de H. Geesttafel voor zijn vrouw en vijf kinderen zou moeten zorgen’.
(C. Verbist, Rijkevorsel. Families in de 18de eeuw, Rijkevorsel 2006, ongepagineerd).

Jan is Joannes Eelens, behorend tot de Rijkevorselse tak D, gedoopt Vlimmeren 9 april 1696 (*akte: dget. Egijdius Versant, Anna Eelens), begraven Vlimmeren 5 sept. 1760 (met uitvaart), trouwt Rijkevorsel 27 juli 1724 Catharina (Katelijne) Mosmans (Mostmans), gedoopt Rijkevorsel 3 juli 1700, overleden+begraven Rijkevorsel 18 sept. 1773. Hij is zoon van Winandus Eelen(s), geboren ca. 1656-60 (doopregisters Vlimmeren 1653-78 zijn verbrand), overleden Rijke­vorsel 24 maart 1711, schout van Vlimmeren (1704), trouwt Vlimmeren 12 febr. 1686 (huwelijksgetuigen Joannes Eelens en Gerardus Eelens, dus zijn vader en/of broers) Adriana Geerts, dochter van Adrianus Geerts en onbekende, overl. Rijkevorsel 22 juni 1728.