tak AC voortkomend uit Cornelius Eelen (Rijkevorsel 1738-1808 Lichtaart)

I          Henricus Daniels (Eelens), geb. c. 1635, overl. Rijkevorsel 9 nov. 1670, tr. Rijkevorsel 6 april 1660 Elisabeth Hermans Lievens (Livens)(*akte: als Heijnricus Danielis; hget. Adrianus Driesen, Geerarda Janssen), ged. aldaar 26 nov. 1636, overl. aldaar 27 febr. 1706, dr. van Hermannus Antonissen Lievens en Adriana Grielens.

Uit dit huwelijk o.a.:

A*II    Hermanus Daniels (Daneels, Eelen, Heelen, ged. (*akte: Hermannus filius Henrici Danielis; ook als Hermanus Daniels en Hermanus Eelen bij doop van zijn kinderen) Rijkevorsel 30 aug. 1663, overl. Rijkevorsel 29 maart 1717 (*akte: Hermanus Elen), overl. 31 maart 1717, schoenmaker te Rijkevorsel (1715), tr. 1e Rijkevorsel 13 febr. 1685 Maria Segers (*akte: als Germanus Daniels), ged. aldaar 18 maart 1653, overl. 2 dec. 1705, dr. van Hubertus Segers en Maria Laurentius, tr. 2de Rijkevorsel 2 jan. 1706 en 12 jan. 1707 Cornelia Brauwmaels (Bauwmaels, Broumels, Brouweneers, Bruwe­neers), geb. 10 jan. 1690 (zij was dus bijna 16 jaar bij huwelijk, hij 43), overl. aldaar 15 april 1714, dr. van Petrus Bastianus Brauwmaels en Anna Cornelius Vermeeren.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

A*IIIb  Cornelius (Hermani) Eelen, ged. Rijkevorsel 18 maart 1692, overl. Rijkevor­sel 5 sept. 1749, schoenmaker, tr. 1e Rijkevorsel 30 juli 1715 Margreta vande(n) Mierhoop (Margare­tha, Margo, van den Mierhoep, van den Mierhop, Mierop), geb. Rijkevorsel 15 sept. 1687, overl. aldaar 18 sept. 1728, dr. van Joannes vanden Mierhoop en Elisabetha vanden Keer, tr. 2de Rijkevorsel 25 juni 1729 Maria Schraven (Schrauven, Schrauwen, Schra­gen), geb. Wuustwezel c. 1700, overl. aldaar 1 juli 1768.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

AC*IVc   Cornelius Eelen, ged. Rijkevorsel 25 maart 1738 (Dget. Martinus Eelen, Maria Eelen), overl. Lichtaart 7 juli 1808, tr. Vosse­laar 10 jan. 1764 Anna Elisabeth (elders Anna Isabella) Van Diest, geb. Turnhout 21 maart 1744, overl. Lichtaart 7 jan. 1820, dr. van Guillielmus van Diest en Maria Cuylaerts.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

Petrus Norbertus Eelen, geb. Lichtaart 21 okt. 1764

Guilielmus Franciscus Eelen, geb. Lichtaart 12 jan. 1766, volgt AC*Va

Joannes Baptist Eelen, geb. Lichtaart 20 febr. 1768, volgt AC*Vb

Adriana Eelen, geb. Lichtaart 15 febr. 1771, overl. aldaar 7 okt. 1814, tr. aldaar 23 nov. 1795 Joannes B. Vervecken, geb. 1759, overl. 1814

Jacobus Eelen, geb. Lichtaart 6 juni 1773, overl. aldaar 28 sept. 1781

Anna Cornelia Eeelen, geb. Lichtaart 7 okt. 1775, overl. aldaar 1 nov. 1841

Maria C. Eelen, geb. Lichtaart 13 dec. 1777, overl. aldaar 3 juli 1779

Joannes Cornelius Eelen, geb. Lichtaart 17 nov. 1783, volgt A*Vc

Wordt vervolgd

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl