tak AC voortkomend uit Cornelius Eelen (Rijkevorsel 1738-1808 Lichtaart)

I          Henricus Daniels (Eelens), (?) ged. St. Job-in-‘t-Goor 4 maart 1635 (*akte: Henricus Danielis, Dget. Egidius de Rover, Catharina Gijsels), overl. Rijkevorsel 9 nov. 1670 (*akte: als Henricus Danielis, geen weduwe vermeld), tr. Rijkevorsel 6 april 1660 Elisabeth Hermans Lievens (Livens)(*akte: als Heijnricus Danielis; hget. Adrianus Driesen, Geerarda Janssen), ged. aldaar 26 nov. 1636, overl. aldaar 27 febr. 1706, dr. van Hermannus Antonissen Lievens en Adriana Grielens.

Uit dit huwelijk o.a.:

A*II    Hermanus Daniels (Daneels, Eelen, Heelen, = Herman Hendrik Eelen = Hermanus Hendrick Eelen = Hermanus Hendrick Daneels, ged. (*akte: Hermannus filius Henrici Danielis; ook als Hermanus Daniels en Hermanus Eelen bij doop van zijn kinderen en als Hget. in 1693 bij broer Adrianus) Rijkevorsel 30 aug. 1663 (Dget. Adrianus van den Kieboom, Margareta Jan Dils), overl. Rijkevorsel 29 maart 1717 (*akte: Hermanus Elen), overl. 31 maart 1717, schoenmaker te Rijkevorsel (1715), tr. 1e Rijkevorsel 13 febr. 1685 Maria Segers (*akte: als Germanus Daniels; hget. Joannes van den Mierhoop, Joannes Segers), ged. aldaar 18 maart 1653, overl. 2 dec. 1705, dr. van Hubertus Segers (zn. van Walterus= Gualterus Segers tr. Maria Gualterij de Decker c. 1619) en Maria Laurentius, tr. 2de Rijkevorsel 2 jan. 1706 en 12 jan. 1707 Cornelia Brauwmaels (Bauwmaels, Broumels, Brouweneers, Bruwe­neers)(Hget. Guilielmus de Bie, Joanna Petri Janssens), geb. 10 jan. 1690 (zij was dus bijna 16 jaar bij huwelijk), overl. aldaar 15 april 1714, dr. van Petrus Bastianus Brauwmaels en Anna Cornelius Vermeeren.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

A*IIIb  Cornelius (Hermani) Eelen, ged. Rijkevorsel 18 maart 1692 (Dget. Joannes Goijvaerts, Catharina Matthijssen), overl. Rijkevor­sel 5 sept. 1749, schoenmaker, tr. 1e Rijkevorsel 30 juli 1715 Margreta vande(n) Mierhoop (Margare­tha, Margo, van den Mierhoep, van den Mierhop, Mierop)(*akte: zij als Margaretha van den Keer, Hget. Cornelius de Poppelaer, Gerarda ?? [onleesbaar], geb. Rijkevorsel 15 sept. 1687, overl. aldaar 18 sept. 1728, dr. van Joannes vanden Mierhoop en Elisabetha vanden Keer, tr. 2de Rijkevorsel 25 juni 1729 Maria Schraven (Schrauven, Schrauwen, Schra­gen), geb. Wuustwezel c. 1700 (*akte: Hget. Gregor Wackmans, Joanna van Boeckel), overl. aldaar 1 juli 1768.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

AC*IVc   Cornelius Eelen, ged. Rijkevorsel 25 maart 1738 (Dget. Martinus Eelen, Maria Eelen), overl. Lichtaart 7 juli 1808, tr. Vosse­laar 10 jan. 1764 Anna Elisabeth (elders Anna Isabella) Van Diest, geb. Turnhout 21 maart 1744, overl. Lichtaart 7 jan. 1820, dr. van Guillielmus van Diest en Maria Cuylaerts.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

Petrus Norbertus Eelen, geb. Lichtaart 21 okt. 1764

Guilielmus Franciscus Eelen, geb. Lichtaart 12 jan. 1766, volgt AC*Va

Joannes Baptist Eelen, geb. Lichtaart 20 febr. 1768, volgt AC*Vb

Adriana Eelen, geb. Lichtaart 15 febr. 1771, overl. aldaar 7 okt. 1814, tr. aldaar 23 nov. 1795 Joannes B. Vervecken, geb. 1759, overl. 1814

Jacobus Eelen, geb. Lichtaart 6 juni 1773, overl. aldaar 28 sept. 1781

Anna Cornelia Eeelen, geb. Lichtaart 7 okt. 1775, overl. aldaar 1 nov. 1841

Maria C. Eelen, geb. Lichtaart 13 dec. 1777, overl. aldaar 3 juli 1779

Joannes Cornelius Eelen, geb. Lichtaart 17 nov. 1783, volgt A*Vc

Wordt vervolgd