Jan Elen (Gorinchem 1902-1984 Leidschendam), tweede van de vier kinderen en oudste zoon van Albertus Elen (zie diens biografie) en Josina Versteeg, was de eerste in de Gorcumse familie die een vervolgopleiding kreeg: na zijn eindexamen aan de Hogere Burgerschool (HBS)  ging hij in 1921 naar Leiden (adres Oude Rijn 23) waar hij in dienst van de PTT een opleiding volgde aan de Nederlandsch-Indische Post-, Telegraaf- en Telefoonschool en op 27 april 1925 zijn kandidaats Rechten behaalde aan de universiteit. Een maand later, op 31 mei 1925 vond de verloving plaats van Jan met de net 17 jaar oude Hendrika Marretje van Arkel (Geldermalsen 1908-1995 Voorburg), de oudste van de drie dochters van de hoofdonderwijzer in Meerkerk. Jan en Riek waren beide op 3 mei geboren, met zes jaar verschil.

Jan werd op 21 november 1925 door zijn familie en verloofde Riek uitgezwaaid bij zijn vertrek naar Batavia aan boord van stoomschip ‘Vondel’, bekend als ‘De hobbelende dichter’ (zie afbeelding, zij is de tweede van links tussen haar zwager Dirk Elen en schoonzus Da Elen, met schoonvader Albertus Elen uiterst rechts). 

Twee jaar later, op 2 november 1927 trouwden Jan in Siboga (Sumatra) en Riek in Meerkerk ‘met de handschoen’ zoals dat heette. Zijn vader Albertus nam voor hem waar bij de huwelijksvoltrekking in Nederland. Op de trouwfoto (zie afb.) staat de 53-jarige plaatsvervangende bruidegom Albertus Elen (met de hoge hoed) in het midden met zijn 19-jarige schoondochter aan zijn rechterarm. Links van de bruid staat haar schoonmoeder Josina Versteeg en rechts staan haar ouders, Trijntje Kamerling en Jacob van Arkel, met hun jongste dochter Willy zittend op de grond voor hen. Als ‘Indisch bruidje’ reisde zij vervolgens met stoomschip ‘Koning der Nederlanden’ naar Nederlands-Indië. In dezelfde tijd vervulde Jan in 1927-28 zijn dienstplicht in Fort De Kock op Sumatra. Op de rede van Tandjung Priok, de haven van Batavia (Java), werd de inmiddels twintigjarige Riek in juni 1928 opgewacht door haar bruidegom.

Hun eerste woonplaats in Nederlands-Indië was Weltevreden, een voorstad van Batavia. Tussen 1929 en 1937 kregen zij drie kinderen, waaronder twee zoons. Het gezin woonde achtereenvolgens in Batavia, Padang (Sumatra), Pontianak (Borneo) en Bandoeng (Java).

De rechtenstudie werd door Jan Elen voortgezet aan de Rechtshogeschool in Batavia en aan de Rijkuniversiteit te Leiden tijdens de lange verlofperiode 1933-35. In dat laatste jaar studeerde hij in Leiden af als meester in de rechten, met Nederlands-Indisch recht als specialisme. Hij was daarmee de eerste in de familie met een academische graad. Met het stoomschip ‘Indrapoera’ reisde het gezin daarna weer ‘terug’ naar Indië, nu naar zijn nieuwe standplaats Padang (Java). Daar werd in 1937 de jongste zoon geboren. Van 1938 tot 1939 woonden zij te Pontianak (Borneo), waar Jan chef was van het PTT kantoor. De Tweede Wereldoorlog, die voor de familie begon met de bezetting van Java door de Japanners in 1942, trok een zware wissel op het jonge gezin, dat na de bevrijding in 1945 zoals zovelen ernstig verzwakt, berooid en gedesillusioneerd uit de interneringskampen kwam.

Na de repatriëring in 1946 keerde het echtpaar Elen-van Arkel in 1948 met hun nog minderjarige zoons weer terug naar Java en bleef daar tot vier jaar na de souvereiniteitsoverdracht aan de Republiek Indonesia in 1949. De oudste zoon werd al eerder, op 21 juli 1950, door zijn vader op een boot (stoomschip ‘Johan van Oldenbarnevelt’) naar Nederland gezet vanwege zijn opleiding. Jan Elen was chef Bureau Docu­mentatie bij het hoofd­kantoor der PTT te Bandung, juridisch adviseur, ontwer­per van de nieuwe PTT-wetgeving voor de Republiek Indonesia, en docent privaat­recht op de P. & T.-school.

De definitieve repatriëring vond plaats in de zomer van 1953. De terugtocht was aan boord van stoomschip ‘Willem Ruijs’. In Nederland aangekomen werd het gezin eerst enige maanden ondergebracht in pension Schonewald, een opvangcentrum voor gerepatrieerden in Apeldoorn. Voor bezoek aan de familie in Gorinchem moest telkens op nieuw schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de commandant, hetgeen als zeer vernederend werd ervaren.

Na eenmaal in eigen land ‘vrijgelaten’ te zijn, woonde het echtpaar te Lisse (1953-55), ‘s-Gravenhage (1955-60) en Wassenaar (1960-84). Tot zijn pensionering in 1967 was Jan Elen juridisch medewer­ker Rehabi­litatie Indische Oorlogsslacht­offers bij het Ministe­rie van Bui­tenlandse Zaken (1954-57) en tenslotte in­spec­teur Wet Assurantiebemiddeling bij de Soci­aal-Economische Raad (1957-67) in Den Haag. Begin 1984 verhuisden zij naar Leidschendam, naar een appartement naast dat van hun oudste zoon en schoondochter. Daar stierf Jan drie maanden later, zijn weduwe Riek in goede zorg achterlatend. Elf jaar later overleed ook zij in een nabijgelegen verzorgingshuis in Voorburg.

A.J. Elen
december 2018, bijgewerkt 22 oktober 2022
op www.elen.nl

 

Stamreeks van Jan Elen

Generatie 1 (proband)

1 Jan Elen, geboren op 03-05-1902 in Gorinchem. Jan is overleden op 25-04-1984 in Leidschendam, 81 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1927 in Meerkerk/Siboga (Ned.-Indie) met Hendrika Marretje (Riek) van Arkel, 19 jaar oud. Riek is geboren op 03-05-1908 in Geldermalsen, dochter van Jacob van Arkel en Trijntje Kamerling. Riek is overleden op 29-01-1995 in Voorburg/Leidschendam, 86 jaar oud.

Generatie 2 (ouders)

2 Albertus Elen, geboren op 02-06-1874 in Gorinchem. Albertus is overleden op 01-11-1950 in Gorinchem, 76 jaar oud. Albertus trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1900 in Brakel met Josina Versteeg, 23 jaar oud. Josina is geboren op 30-01-1877 in Brakel, dochter van Jan Versteeg en Peterke Brand. Josina is overleden op 10-12-1960 in Gorinchem, 83 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)

4 Daniel Elen, geboren op 16-04-1837 in Gorinchem. Daan is overleden op 28-11-1883 in Gorinchem, 46 jaar oud. Daan trouwde, 28 jaar oud, op 25-10-1865 in Gorinchem met Gerritje Meurs, 25 jaar oud. Gerritje is geboren op 05-07-1840 in Wageningen, dochter van Derk Meurs en Johanna Jansen. Gerritje is overleden op 14-04-1918 in Gorinchem, 77 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jacobus Eelen. Hij is gedoopt op 08-12-1810 in Gorinchem. Jacobus is overleden op 20-04-1899 in Gorinchem, 88 jaar oud. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1835 in Gorinchem met Elisabeth de Vael, 18 jaar oud. Elisabeth is geboren op 01-01-1817 in Schoonrewoerd/Lexmond, dochter van Aalbert de Vael (Vaal) en Elisabeth de Bondt. Elisabeth is overleden op 01-02-1898 in Gorinchem, 81 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Daniel Eelen. Hij is gedoopt op 12-07-1785 in Brecht. Daniel is overleden op 22-02-1812 in Gorinchem, 26 jaar oud. Daniel trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1807 in Gorinchem met Elisabeth Nieuwenhuizen, 18 jaar oud. Elisabeth is geboren op 30-11-1788 in Gorinchem, dochter van Willem Nieuwenhuizen en Johanna van Aken. Elisabeth is overleden op 12-01-1867 in Gorinchem, 78 jaar oud.

Uit de tweede relatie van:

Generatie 6 (oudouders)

32 Jacobus Eelen. Hij is gedoopt op 12-01-1734 in Rijkevorsel. Jacobus is overleden op 02-10-1796 in Brecht, 62 jaar oud. Jacobus:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 04-01-1766 in Brecht met Maria Catharina de Decker. Maria is overleden op 12-09-1771 in Brecht.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 28-05-1772 in Brecht met Anna Margaretha Geerts, 30 jaar oud. Anna is geboren op 17-03-1742 in Brecht, dochter van Petrus Geerts en Elisabeth Gijsen (Gijzen). Anna is overleden op 12-04-1799 in Brecht, 57 jaar oud.

Uit de tweede relatie van:

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Cornelis Eelen. Hij is gedoopt op 18-03-1692 in Rijkevorsel. Cornelis is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1749 in Rijkevorsel. Cornelis:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1715 in Rijkevorsel met Margreta (Margo) van den Mierhoop (Mierhoop), 27 jaar oud. Margo is een dochter van Joannes van den Mierhoop en Elisabetha vanden Keer. Zij is gedoopt op 15-09-1687 in Rijkevorsel. Margo is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 18-09-1728 in Rijkevorsel.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 25-06-1729 met Maria Schraven (Schrauwen), ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1700 in Wuustwezel. Maria is overleden op 01-07-1768 in Rijkevorsel, ongeveer 68 jaar oud.

Uit de eerste relatie van:

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Hermanus Daniels (Herman) Eelen. Hij is gedoopt op 30-08-1663 in Rijkevorsel. Herman is overleden op 31-03-1717 in Rijkevorsel, 53 jaar oud. Herman:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-02-1685 in Rijkevorsel met Maria Segers, 31 jaar oud. Maria is geboren op 16-03-1653 in Rijkevorsel, dochter van Hubertus Segers en Maria (Laurentia) Laurentius. Zij is gedoopt op 18-03-1653 in Rijkevorsel. Maria is overleden op 02-12-1705 in Rijkevorsel, 52 jaar oud.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 12-01-1707 in Rijkevorsel met Cornelia Brauwmaels, 17 jaar oud, nadat zij op 02-01-1706 in Rijkevorsel in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 10-01-1690 in Rijkevorsel. Cornelia is overleden op 15-04-1714 in Rijkevorsel, 24 jaar oud.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Henricus Daniels (Hendrick) Eelen(s), geboren circa 1635. Hendrik is overleden op 09-11-1670 in Rijkevorsel. Hendrik trouwde op 01-10-1660 in Rijkevorsel met Elisabeth Hermans Lievens (Livens), 23 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Hermanus Antonissen Lievens en Adriana Grielens. Zij is gedoopt op 26-11-1636 in Rijkevorsel. Elisabeth is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-1706 in Rijkevorsel.

Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 31-12-2018 22:17:21 door A.J. Elen, bijgesteld 10 nov. 2019