tak ABB voortkomend uit Jacobus Eelen (Rijkevorsel 1734-1796 Brecht)

I          Henricus Daniels (Hendrick, Eelens), geb. c. 1635, overl. Rijkevorsel 9 nov. 1670 (*akte: als Henricus Danielis, geen weduwe vermeld), tr. Rijkevorsel 6 april 1660 Elisabeth Hermans Lievens (Livens)(*akte: als Heijnricus Danielis; hget. Adrianus Driesen, Geerarda Janssen), ged. aldaar 26 nov. 1636, overl. aldaar 27 febr. 1706, dr. van Hermannus Antonissen Lievens en Adriana Grielens.

Uit dit huwelijk o.a.:

A*II    Hermanus Daniels (Daneels, Eelen, Heelen, ged. Rijkevorsel 30 aug. 1663 (*akte: Hermannus filius Henrici Danielis; ook als Hermanus Daniels en Hermanus Eelen bij doop van zijn kinderen en als Hget. in 1693 bij broer Adrianus; Dget. Adrianus van den Kieboom, Margareta Jan Dils), overl. Rijkevorsel 29 maart 1717 (*akte: Hermanus Elen), overl. 31 maart 1717, schoenmaker te Rijkevorsel (1715), tr. 1e Rijkevorsel 13 febr. 1685 Maria Segers (*akte: als Germanus Daniels; hget. Joannes van den Mierhoop, Joannes Segers), ged. aldaar 18 maart 1653, overl. 2 dec. 1705, dr. van Hubertus Segers (zn. van Walterus= Gualterus Segers tr. Maria Gualterij de Decker c. 1619) en Maria Laurentius, tr. 2de Rijkevorsel 2 jan. 1706 en 12 jan. 1707 Cornelia Brauwmaels (Bauwmaels, Broumels, Brouweneers, Bruwe­neers)(Hget. Guilielmus de Bie, Joanna Petri Janssens), geb. 10 jan. 1690 (zij was dus bijna 16 jaar bij huwelijk), overl. aldaar 15 april 1714, dr. van Petrus Bastianus Brauwmaels en Anna Cornelius Vermeeren.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

A*IIIb  Cornelius (Hermani) Eelen, ged. Rijkevorsel 18 maart 1692 (Dget. Joannes Goijvaerts, Catharina Matthijssen), overl. Rijkevor­sel 5 sept. 1749, schoenmaker, tr. 1e Rijkevorsel 30 juli 1715 Margreta vande(n) Mierhoop (Margare­tha, Margo, van den Mierhoep, van den Mierhop, Mierop)(*akte: zij als Margaretha van den Keer, Hget. Cornelius de Poppelaer, Gerarda ?? [onleesbaar], geb. Rijkevorsel 15 sept. 1687, overl. aldaar 18 sept. 1728, dr. van Joannes vanden Mierhoop en Elisabetha vanden Keer, tr. 2de Rijkevorsel 25 juni 1729 Maria Schraven (Schrauven, Schrauwen, Schra­gen), geb. Wuustwezel c. 1700 (*akte: Hget. Gregor Wackmans, Joanna van Boeckel), overl. aldaar 1 juli 1768.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

AB*IVb  Jacobus Eelen, ged. Rijkevorsel 12 jan. 1734 (Dget. Reynerus Jansen ipv. Jacobus Eelen, Barbara Schraven), overl. Brecht 2 okt. 1796 (*akte: ongeveer 62 jr., geb. Rijkevorsel), tr. 1e Brecht 4 jan. 1766 (*akte: geen ouders, niet van waar afkomstig) Maria Catharina de Decker, geb. onbekend, dr. van NN de Decker en NN, begr. 12 sept. 1771, twee weken na de geboorte van het vierde kind (Hget. Adrianus Marti(n)us, Joanne Lambrechts), tr. 2de Brecht 28 mei 1772 Anna Margaretha Geerts, geb. Brecht 17 maart 1742, overl. aldaar 12 april 1799, dochter van Petrus Geerts (1700-1777) en Elisabeth Gijsen (-1775)(*akte: zij c. 30 jr. en ongehuwd; hget. Petrus Verlinden, Andrea Geerts).

Uit het tweede huwelijk o.a.:

AB*5a  Petrus Franciscus Eelen (Peter), ged. Brecht 24 maart 1773 (Dget. Petrus Geerts, Maria Maes), schoenmaker, overl. na 1810, tr. 1e Antwerpen 25 febr. 1798 Maria Theresia Coenraets, geb. Hoogstraten 9 dec. 1774, volgt A*5a (tak ABA, Antwerpen)

AB*5b  Daniel Eelen, geb. Brecht 8 juli ged. 12 juli 1785 (*akte: dget. Daniel Eelen [III], ongehuwd, uit Rijkevorsel; Anna Catharina Vochten-Masen; handtekeningen van Jacobus en Daniel), soldaat (?), overl. Gorin­chem 22 febr. 1812 (in het gasthuis aan de Haarstraat, ‘mortuus gerens ablatus’), tr. Go­rinchem 26 april 1807 (als ‘Daniel Elen, jongman, geboren te Antwerpen’) Elisa­beth Nieu­wenhuizen, ged. aldaar 30 nov. 1788, koekkraam­ster, overl. aldaar 12 jan. 1867, dochter van Willem Nieu­wenhuizen (1766-1835, ook Niewenhuijzen) en Johanna van Aken (NG ged. Gorichem 25 nov. 1757, overl. aldaar 12 dec. 1842, dochter van Huibert van Aken en Johanna Elizabeth Willemse), zij hertrouwt Gorinchem 14 juli 1814 Gerardus van der Heijden, geb. aldaar 2 mei, volgt A*Vb (tak ABB, Gorinchem).

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl