Op den duur zullen hier beperkte genealogische gegevens van takken van de diverse families Elen / Eelen verschijnen. Hier en daar staan bij biografieën van naamdragers hun (deel-)stamreeksen of kwartierstaten.