Bij gebruik van gegevens graag als bron vermelden: www.elen.nl

 

I. Gerardus Elen (Siardus, Gérard), geb. c. 1660-65, overl. onbekend, tr. Geel (St. Amands) 30 april 1695 Ida Aerts (*akte niet gevonden op die datum online) [bron]
Uit dit huwelijk:

1. Joannes Elen, ged. Geel 4 mei 1696

2. Catherina Elen, ged. Geel 30 okt. 1697

3. Dymphna Elen, ged. Geel 21 jan. 1700

4. Bernardus Cornelius Elen, zie navolgende generatie

5. Adrianus Elen (Adrien), ged. Geel 31 mei 1703

6. Amandus Elen (Amandus Elen), ged. Geel 4 juni 1705 ?= Amandus Elen, begr. Geel 15 juni 1779?

7. Dymphne Elen, ged. Geel 1708

8. Petrus Elen, ged. Geel 3 aug. 1710

II. Bernardus Cornelius Elen (Corneille Bernard, Cornelis Bernard, Cornelis, Corneille), ged. Geel 31 mei 1701, overl. voor 1779, tr. Turnhout 4 febr. 1733 Maria Catharina Keveleers (Kevelers, Kevekers), zij overl. Hoogstraten 2 juni 1779 als weduwe van Cornelis Eelen
Uit dit huwelijk o.a.:

III. Joannes Antonius Elen (Jan Eelen, Jean Antoine Elen), geb. Turnhout 1 sept. 1746, overl. na 1802 [want doopget. bij oudste twee kleinkinderen], chirurgijn, tr. Borgerhout 28 okt. 1768 Cornelia Carolina Jansen (Jansens, Janssens), geb. 1739, overl. 1794, echtscheiding. Verhuizen in 1782 van Meeuwen naar Scherpenheuvel.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

III.1. Joanna Maria Carolina Elen, geb. Mol 6 sept. 1769, overl. Saint-Josse-ten-Noode (Brussel) 10 mei 1812, tr. Jodoigne (Wallonië) 7 febr. 1796 Charles Frédéric Louis Georges de Succa, geb./ged.Tournai 17 maart 1767, overl. Saint-Josse-ten-Noode (Brussel) 4 mei 1810 (hieruit nageslacht, 3 dochters, 3 zoons)

III.2. Johannes Cornelius Elen, ged. Meeuwen 3 juli 1774, overl. Gorinchem 13 juni 1838, tr. Varik (Betuwe) 12 juni 1800 Catharina Elisabeth Moonen
Uit dit huwelijk 14 kinderen, waarvan er in 1838 nog zeven in leven zijn, waarvan twee in Nederlands-Indië (uitgestorven):

IV.2a. Carolina Cornelia Joanna Elen, ged. Gorinchem 21 april 1801, aldaar overleden in hetzelfde jaar (Dget. o.a. Joannes Antonius Elen)

IV.2b. Joannes Antonius Elen, ged. Gorinchem 28 juni 1802, begr. aldaar 27 sept. 1806 (Dget. o.a. Joannes Antonius Elen)

IV.2c. Carolina Cornelia Joanna Elen, ged. Gorinchem 21 april 1801, begr. aldaar 9 dec. 1807

IV.2d. Reinerus Antonius Elen, geb. Gorinchem 21 maart 1806, ged. 3 april 1806 (Dget. o.a. Henricus Antonius Elen), zaakwaarnemer te Amsterdam (1838)

IV.2e. Joannes Franciscus Antonius Elen, ged. Gorinchem 4 febr. 1808, ged. 5 febr. 1808 (Dget. o.a. Joanna Maria Carolina Elen), in 1832 vertrokken naar Nederlands Indië (klappers op officieren KNIL 1815-1914), aankomst in Batavia 19 febr. 1834, adj. onderinspecteur militaire adm., overl.  Costa Generaal Cochius, Ned. Indië 17 juli 1838

IV.2f. Joanna Theresia Elen (Jeanette?), ged. Gorinchem 15 nov. 1809, overl. voor 1830

IV.2g. Johannes Cornelius Elen, geb. Gorinchem 27 april 1811, overl. Den Bosch 20 maart 1883, koopman, partner firma Elen & Van Moll, tr. Eindhoven 4 juni 1835 Catharina van Moll, ged. Eindhoven 19 jan. 1809, dr. van Adrianus (1754-1843) en Maria Catharina van de Moosdijk (1771-1831) [Nederlands Patriciaat 46, 1960, p. 273].
Uit dit huwelijk:
V. Catharina Maria Elisabeth Elen, ged. Den Bosch 16 juli 1836, overl. Den Bosch 27 dec. 1840

IV.2h. Henricus Franciscus Eelen, geb. Gorinchem 1814, vanaf 1833 student medicijnen te Utrecht, sergeant infanterie te Gorinchem (1838)

IV.2i. Carolus Lodovicus Elen (Charles Louis), geb. Gorinchem 1815  (leeft 1830)

IV.2k. Ludovicus Augustus Eelen (Lodewijk August, Louis August), geb. Gorinchem 10 jan. 1816, in 1832 vertrokken naar Nederlands Indië (tot na 1838), overl. Norg (in het Tweede Gesticht te Veenhuizen) 17 jan. 1878, ziekenoppasser, tr. Groningen 26 aug. 1866 Maria Jans Uil (1814-1875)

IV.2l. Johanna Cornelia Eelen, geb. Gorinchem 1817 (ongehuwd in 1838), niet in Gorinchem in 1830

IV.2m. Catharina Coletta Adriana Eelen, geb. Gorinchem 17 nov. 1817, overl. Roosendaal 1886

IV.2n. Maria Machtilda Elen, geb. Gorinchem 7 febr. 1819, overl. Gestel en Blaarthem 1902

IV.2o. Carolina Anna Elen (Caroline), geb. Gorinchem 12 maart 1821, overl. Roosendaal 27 nov. 1883

 

III.3. Henricus Antonius Elen (Henri Antoine), ged. Meeuwen 25 maart 1776, overl. Hoevenen 13 jan. 1823, tr. 1e Brussel 4 juni 1798 Maria Theresia Delry (Marie Thérèse Demey, de Mey), ged. Brussel 17 mei 1771, overl. aldaar 1 nov. 1805, tr. 2e Coletta Wellekens.

Uit eerste huwelijk:

IV.3a. Marie Jeanne Eelen, geb. Brussel 27 sept. 1799, overl. onbekend

IV.3b. Maria Catharina Theresia Elen, geb. Brussel 14 okt. 1803, overl. onbekend, naaister te Vilvoorde, tr. 19 juni 1833 Jan Baptist Meuldermans, timmerman

IV.3c. Jean Thomas Elen, geb. Brussel 31 aug. 1805, overl. onbekend

Uit het tweede huwelijk:

IV.3d. Victorine Joséphine Elen, geb. Brussel 15 april 1808, overl. onbekend

IV.3e. Juliette Colette Antoinette Elen, geb. Brussel 29 juni 1810, overl. onbekend

IV.3f. Doodgeboren zoon, geb. Maastricht 23 jan. 1815

 

III.4. Josephus Marie Elen (Joseph), ged. Meeuwen 24 nov. 1777, moest zich op 21 okt. 1798 aanmelden om dienst te nemen van de Franse overheerser samen met zijn andere leeftijdsgenoten uit Meeuwen. Zij weigerden en doken onder.

III.5. Petrus Joannes Elen, ged. Meeuwen 13 jan. 1780. Doodgeboren zoon in Maastricht 23 jan. 1815

 

Bij gebruik van gegevens graag als bron vermelden: www.elen.nl