In België, waar de meeste naamdragers van de twee familienamen Eelen en Elen leven, bestaat een duidelijke geografische scheiding. Elen naamdragers (543 in 2008) wonen hoofdzakelijk in het oosten, in de provincie Limburg (vooral in Neerpelt, Herk-de-Stad en Sint-Truiden), terwijl de Eelen naamdragers (757 in 2008, zie familienaam.be) zijn geconcentreerd in het westen, in de provincie Antwerpen (vooral in de stad zelf, Rijkevorsel en Kasterlee). De Belgische naamdragers Elen en Eelen wonen van oudsher hoofdzakelijk in de twee grensprovincies met het tegenwoordige Nederland. Slechts een relatief klein aantal is gemigreerd naar het zuiden.

In Nederland zijn de aantallen veel kleiner: 58 naamdragers Eelen en 11 Eelen (in 2007, zie Nederlandse Familienamenbank). Daar behoren de naamdragers tot twee verschillende families, afstammend van twee naamdragers uit de provincie Antwerpen die in de eerste helft van de 19de eeuw naar het noordelijker gelegen Holland trokken. Een daarvan stamt af van Daniel Eelen (1785-1812) uit Brecht bij Antwerpen (zijn vader Jacobus geboren in het naastgelegen Rijkevorsel) en Elisabeth Nieuwenhuizen die trouwden in Gorinchem op 26 april 1807. Hun nageslacht omvat de 11 naamdragers Eelen in de oostelijke provincies en de ongeveer 25 naamdragers Elen in de provincies Zuid- en Noord-Holland. Een andere familie Elen leeft in Tilburg en omgeving en stamt af van Franciscus Gommaris (François Gummair) Elen (1814-1857), een Belgische katoendrukkersknecht die van zijn geboorteplaats Lier naar het noorden trok, in Leiden trouwde op 15 oktober 1837 met Maria Verhaar en in 1842/44 met hun eerste drie kinderen verhuisde naar Helmond. Al vlug daarna trokken zij verder naar Tilburg waar zij zich definitief vestigden, 37 km. ten noorden van de Belgische grensplaats Retie waar de vader van Franciscus Gommaris vandaan kwam.

Deze twee Nederlandse families komen uitgebreider ter sprake in de onderliggende webpagina’s.

 

Concentrations

In Belgium, where most bearers of the two family names Eelen and Elen live, there is a clear distinction geographically between the two. Elen people (543 in 2008) concentrate in the East, in the province Limburg (esp. in Neerpelt, Herk-de-Stad and Sint-Truiden), the Eelen name bearers (757 in 2008, check familienaam.be) concentrate in the West, in the province Antwerp (esp. in the city itself, Rijkevorsel and Kasterlee). Since ages the Belgian name bearers have lived in these two provinces along the border with the present day Netherlands. Only a relatively small number have migrated south.

In the Netherlands the numbers are fewer: 58 Elen and 11 Eelen namesakes (in 2007, check Nederlandse Familienamenbank). They descend from two name bearers who migrated north from the province of Antwerp to Holland in the first half of the 19th century. The Dutch Elen namesakes belong to two different families. One descends from Daniel Eelen (1785-1812) from Brecht near Antwerp (his father Jacobus born in neighbouring Rijkevorsel) and Elisabeth Nieuwenhuizen, who married in Gorinchem on 26 April 1807, their offspring including the 11 Eelen namesakes in the eastern provinces and the appr. 25 Elen namesakes in the provinces Zuid- and Noord-Holland. Another Elen family lives in Tilburg and surroundings (Netherlands, province Noord-Brabant) and stems from Franciscus Gommaris (François Gummair) Elen (1814-1857), a Belgian cotton printer’s servant, who moved north from his birth place Lier and married in Leiden (Netherlands) on 15 October 1837 with Maria Verhaar and moved on to Helmond (Netherlands) with their three first-born children in 1842/44. Soon afterwards they settled permanently in Tilburg, 25 miles north of the Belgian border town Retie where the father of Franciscus Gommaris came from.

These two Dutch families will be discussed in greater detail in the subpages of this website.