Verschillende naamdragers hebben gediend in het leger, professioneel of vanwege dienstplicht, zoals:

Daniel Eelen die als soldaat (jager) van het achtste bataljon, zesde compagnie van de Koloniale Troepen in 1802 door de Bataafse Republiek naar West-Indië werd uitgezonden, om twee jaar later dienst te nemen in het Engelse leger. Nu zijn er twee naamgenoten, volle neven, met 21 jaar leeftijdsverschil, van wie de oudste de beste kandidaat is: Daniel Eelen, ged. Rijkevorsel 30 jan. 1764, ongehuwd overl. aldaar 12 juni 1833. Zijn neef Daniel Eelen (1785-1812, zie elders op deze website) was misschien nog te jong;

Henricus Franciscus Eelen (Hendrik Francis, een neefje van voorgaande Daniel Eelen), geb. Antwerpen 12 sept. 1808, overl. onbekend, kanonnier derde bataljon;

Henricus Franciscus Elen, geb. Gorinchem 1814, overl. onbekend, vanaf 1833 student medicijnen te Utrecht, sergeant infanterie te Gorinchem (1838);

Jacobus Eelen, geb. Gorinchem 4 aug. 1894, overl. aldaar 6 april 1975, onderof­ficier; ook zijn zoons Aart en Jacobus (navolgend) waren beroepsmilitairen;

Aart Eelen, geb. Middelburg 27 juli 1917, overl. 20 okt. 2001, kapi­tein Koninklijke Land­macht b.d.; oud-ambte­naar ci­viele verdediging/hoofd distributie­kring Bussum;

Jacobus Eelen, geb. Middelburg 7 Sept 1918, overl. Arnhem 14 dec. 1980, sergeant Mili­taire Ge­nees­kundige Dienst b.d.;

Albert Jan Jacob Elen, geb. Batavia (Ned.­-In­dië) 23 jan. 1931, overl. Voorburg 13 sept. 2010, sergeant bij het Depot Mobiele Colonnes te Laren (juli-aug. 1958, op herhalingsoefening).

Maar gelukkig zijn zij er levend van af gekomen.

Minder gelukkig waren:

Johannes Franciscus Antonius Elen, geb. Gorinchem 4 febr. 1808, in 1832 vertrokken naar Ned.-Indië (klappers of officieren KNIL 1815-1914), adj. onderinspecteur militaire administratie, overl. Costa Generaal Cochius, Ned.-Indië 17 juli 1838;

Petrus Franciscus Ludovicus Eelen (*op bidprentje, met portret, zie afbeelding hiernaast, abusievelijk als Petrus Karel Lodewijk), geb. Turnhout 18 jan. 1891, papierbewerker bij A. van Genechten aldaar, ongehuwd. Hij is op 25 jan. 1916 als soldaat gesneuveld, net 27 jaar oud, te Diksmuide aan het IJzerfront in West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog.