Albertus Elen (1874 Gorinchem 1950) was de vijfde van acht kinderen en vierde van vijf zoons van Daniel Elen (1837 Gorinchem 1883) en Gerritje Meurs (Wageningen 1840-1918 Gorinchem). Zijn vader was koekbak­ker en suiker­bak­ker, zijn moeder koopvrouw. Zij had een snoepwinkeltje in de Arkelstraat en een marktkraam. Door het vroege overlijden van hun vader Daniel in 1883 werden enkele minderjarige kinderen – de jongste was nog geen jaar oud – tijdelijk opgenomen in het Diaconessen Armhuis omdat hun moeder niet in staat was hen alleen te verzorgen. 

Bertus’ oudste broer Jacobus (Gorinchem 1866-1940 Dordrecht) was sui­ker­wer­ker en winkelier, later eigenaar van de suikerwerkfabriek Firma Jac. Elen & Co. te Dord­recht, destijds bekend van de zuurtjes. Uit diens huwelijk met Jansje van der Laan (1870-1962) werden tussen 1890 en 1919 zeven dochters geboren, waarvan er vier kort na de geboorte zijn overleden. Bertus’ tweede broer Dirk Elen (1870-1894) was stoker bij baggerbedrijf Volker & Bos in Sliedrecht en is jong en on­ge­huwd overleden door verdrinking in de afgedamde Maas bij Neder­he­mert. Zijn derde broer Gerrit Elen (1872-1873) was al eerder in de wieg overleden. Bertus’ jongere broer Daniel (1883-1969) was timmerman bij Betondak Arkel (een dochteronderneming van De Vries Robbé) en kreeg twee dochters. Twee zusters van Bertus, Johanna (Anna, 1868-1953) en Elizabeth Johanna (Bets, 1879-1966) waren coupeuse aan het hof en woonden in Den Haag; hun oude dag hebben zij doorgebracht in het Oude Vrouwentehuis in Gorinchem.

Bertus was koetsier toen hij op 17 mei 1900 trouwde met Josina Versteeg (1877-1960), dochter van een zalmvisser in Brakel, een dorp stroomopwaarts aan de Waal. De eerste acht jaren woonden zij achtereenvolgens in de Kwekelstraat (D163), de Tuinstraat (D433) en de Welsteeg (A417) totdat zij op 28 juli 1908 verhuisden naar de Arkelstraat schuin tegenover de Heilige Geestkapel (D54, later afgebroken, nu nr. 37) . Zij was winkelierster in koloniale waren en suikerwerken en hield winkel aan huis. Het echtpaar kreeg voor de verhuizing vier kinderen, twee dochters en twee zoons, geboren tussen 1900 en 1906. Enkel de zoons kregen later kinderen. Van de oudste, Jan Elen (1902-84), staat een aparte biografie op deze website. Hun oudste dochter Daatje Gerritje (Da) Elen (1900-90) was gediplomeerd onderwijzeres en van 1921 tot 1965 werkzaam in het openbaar lager onderwijs in Gorinchem en Kedichem. Zij heeft zeker drie generaties stads- en dorpsgenoten les gegeven en was daardoor voor velen een goede bekende.

Bertus was sinds 8 oktober 1917 als chauffeur in dienst van de Gorkumse notaris mr. Valerius G.A. Boll (junior), die vanaf 1893 als opvolger van diens vader mr. Arie G.W.A. Boll kantoor hield aan de Hoge Torenstraat 5. Er is een foto waarop Bertus naast de sjieke automobiel van de notaris, een Minerva (de Belgische Rolls-Royce, een model van c. 1908-13) staat, netjes gekleed in uniform met pet [zie afb.]. Na de vroege pensionering van de notaris in 1922 en diens vertrek uit Gorinchem werkte Bertus bij autobedrijf C.F. van Mill, van oorsprong een rijtuigmakerij, gevestigd aan de Arkelstraat 82. Dit familiebedrijf had mogelijk de twee Minerva’s op de foto aan de notaris geleverd en het onderhoud verzorgd. Op latere foto’s uit de jaren dertig zien we de familie Elen met een geleende automobiel op uitstapjes in Nederland en Duitsland.

In 1933 was het gezin een van de eersten die verhuisden naar de nieuwe Haarwijk aan de overkant van het Merwedekanaal ten westen van de stad, adres Koningin Emmastraat 37. Bertus had op het daar tegenovergelegen landje een moestuin en hield elders een paar koeien voor dagelijkse verse melk. De oorlog is de familie ongeschonden doorgekomen; vijf jaar na de bevrijding stierf Bertus, zijn weduwe tien jaar na hem. Zij liggen samen begraven op de Oude Algemene Begraafplaats.

A.J. Elen (achterkleinzoon)
december 2018, laatst bijgewerkt 16 december 2022
op www.elen.nl


Familie A. Elen-Versteeg, Gorinchem c. 1911 [klik op afb. om te vergroten]